Om Långe Jan

Långe Jan tändes första gången den första november 1785 efter en byggnadstid på nästan två år. Fyren var då 60 alnar hög (ca 36 meter) med en diameter av cirka 12 meter och med 197 trappsteg upp till toppen. Långe Jan är i dag 41,6 meter och Sveriges högsta fyr.

 

Fyrens officiella namn är Ölands södra udde. Namnet Långe Jan kan härledas från det medeltida kapellet Capella Beati Johannis eller S:t Johannes (Jan), kapellet låg vid det gamla fiskeläget Kyrkhamn vid Ölands södra udde. Kapellet revs efter reformationen och stenen användes till byggandet av fyren. Ett stenkors väster om vägen mellan Långe Jan och Ottenby kungsgård utmärker platsen för det dåtida kapellet.

 

Från början var fyren byggd som en öppen stenkolsfyr, med lager för stenkol i de inre tre kamrarna, den övre var avsedd för fyrpersonalen. Den nuvarande lanterninen och linssystemet är från 1907. Den vitputsades 1845 och någon gång under senare delen av 1800-talet fick den sin ring, under första tiden röd för att sedan ändras till svart. Den elektrifierades år 1948 och är i dag obemannad och helt automatisk.

 

Mer om Långe Jan (Svenska fyrsällskapet).